PRESSRELEASE

Marsh AB växer inom förnybar energi - förvärvar Advise vindkraftsportfölj för att stärka sin position på marknaden

Marsh fortsätter sin satsning inom förnybar energi genom att förvärva Advise vindkraftsportfölj. Avtalet träder i kraft 6 oktober 2016. Marsh har genom förvärvet inlett ett strategiskt samarbete där Marsh och Advise tillsammans kommer att arbeta för att utveckla ett ännu starkare erbjudande till kunder inom vindkraftssektorn.

Med uppköpet blir Marsh den ledande försäkringsförmedlaren i Sverige inom vindkraft, där Marsh tillsammans med Advise kommer kunna erbjuda spetskompetens inom området.

Vi ser med spänning fram emot att samarbeta med Advise. Vi tror att Marsh globala perspektiv kombinerat med Advise lokala perspektiv kommer att gynna våra kunder. Med detta uppköp får vi möjlighet att erbjuda våra kunder ett ännu bättre erbjudande - Anders Orebrandt, Practice Leader Power, Energy & InfrastructureMarsh förvärv av vår vindkraftsportfölj innebär att vi kan fortsätta arbeta strategiskt inom vindkraftsektorn. Vi kommer kunna behålla vår kundrelation och tillsammans med Marsh ge våra kunder fortsatt kvalificerad service. Tillsammans står vi starkare och kan utveckla produkter och tjänster till en helhetslösning för våra kunder -Lennart Berg, VDMarsh är världsledande inom försäkringsförmedling och riskhantering, som tillsammans med sina kunder definierar, designar och levererar innovativa branschspecifika lösningar som hjälper dem att skydda sin framtid och expansion. Marsh, tillsammans med våra över hundra kollegor globalt är specialister inom förnybar energi. Vi har tydligt fokus på området och är med en lokal förankring i varje specifikt land i en unik position på marknaden.

Kort om Advise

Vi har lång och gedigen erfarenhet och dokumenterad kompetens, ett måste för att göra korrekta riskanalyser och ta fram kundanpassade optimala försäkringslösningar. Advise är specialiserade på försäkringslösningar och riskhantering inom vindkraftbranschen. Vi kan erbjuda ett kundanpassat urval av försäkringslösningar för ägare, projektörer och tillverkare av vindkraftverk.

Kontakt Marsh:

Anders Orebrandt

08-412 42 88

anders.orebrandt@marsh.comKontakt Advise

Lennart Berg

040-664 43 38

Lennart@advise.nu