Företagens sociala ansvar

Marsh & MCLennan Companies Globala Miljöpolicy

På Marsh & McLennan Companies tar vi vårt ansvar för att bedriva verksamhet på ett sätt som skyddar och förbättrar tillståndet i miljön för framtida generationer. Vi är ett globalt företag och vi vet att den långsiktiga välfärden i samhället, välbefinnandet hos våra medarbetare, styrkan i den globala ekonomin samt den fortsatta framgången för vår egen verksamhet är beroende av vårt engagemang för en hållbar miljö.

Marsh & McLennan Companies har under många år haft som princip att genomföra strategiska och operativa beslut med miljömässig hållbarhet som en central grund. Vi har nu tagit denna princip till ytterligare en nivå och den är idag en väl integrerad del av vår dagliga verksamhet. Var dag arbetar vi globalt med att aktivt hitta nya lösningar för att minska vår påverkan på miljön. Detta gör vi bland annat genom att arbeta på ett sätt som främjar sparande av energi och material samt minskar vårt avfall. Vi har också åtagit oss att hjälpa våra kunder att analysera, minska samt hantera sin egen miljöpåverkan och risker.

Vårt hållbarhetsarbete har tre komponenter:

  • Vårt åtagande jämt emot en miljömässigt hållbar utveckling för vår egen verksamhet.
  • Vårt åtagande att förse våra kunder med kompetens, rådgivning, produkter och lösningar som hjälper dem med deras egna utmaningar gällande miljöpåverkan.
  • Vårt åtagande att erbjuda våra anställda en miljömedveten arbetsplats.

Som ett professionellt globalt tjänsteföretag med mer än 50.000 anställda och kunder i över 100 länder, kommer Marsh & McLennan Companies fortsätta arbeta för att utveckla och genomföra miljömässig affärspraxis i hela vår organisation. Vi kommer att fortsätta sträva efter en hållbar tillväxt både i vår egen samt i våra kunders verksamheter. Vi uppmuntrar våra anställda att ansluta sig till oss i resan genom att stödja och främja vårt miljöarbete.

Miljömedvetenhet på Marsh i Sverige

Marsh AB är ett tjänsteföretag med relativt låg miljöpåverkan. Marsh AB försöker ständigt att vidtaga ytterligare nya åtgärder för att minska denna påverkan.

I Sverige, arbetar vi aktivt för att leva upp till vår globala policy samt de miljömässiga krav vi själva sätter på vår verksamhet. Detta gör vi bland annat genom miljövänliga val av tjänstebilar för våra anställda, vilket regleras i vår bilpolicy. Vid val av kontorsmaterial så som papper och kuvert m.m. väljer vi alltid miljövänliga alternativ. Belysningen på våra kontor släcks automatiskt när vi inte är där, och lamporna vi använder är energisparlampor. Vi försöker hela tiden hålla nere pappersåtgången, bl.a. genom reglering samt översyn av våra printrar samt rutiner kring hur dessa brukas. Dessutom sköter vi den mesta av vår personalhantering elektroniskt, till exempel tillhandahåller vi nu mera vår personals lönespecifikationer via en elektroniskportal, vi arbetar med webbaserade manualer, processbeskrivningar och utbildningar. I den mån det är möjligt sköter vi hanteringen av försäkringsbrev och fakturor elektroniskt.

Detta är bara ett urval av de saker vi på Marsh i Sverige gör för att spara på vår gemensamma miljö. Har ni fler frågor om vårt dagliga miljöarbete, var god hör av er.