Produkter & Tjänster

Marsh produkt-och tjänsteutbud omfattar utformning och placering av försäkringsprogram, programstöd och administration, opinionsbildning och ett brett spektrum av riskanalys och konsulttjänster inom riskhantering.

 
När företag, medlemsorganisationer eller annan typ av sammanslutning önskar förstärka sitt erbjudande till sina kunder och medlemmar, kan försäkringsmarknaden vara det alternativ som gör kund- eller medlemserbjudandet unikt.  >>
Marsh Captive solutions uppdrag inom företagsgruppen är att erbjuda kunskap och försäkringslösningar samt administration av captivebolag över hela världen. Vi har mer än 450 anställda och hanterar över 1 260 kunder världen över.   >>
Marsh hjälper sina kunder att skydda och försäkra sin egendom på ett optimalt sätt. Marsh är världsledande inom riskhantering och kan erbjuda utomordentlig insyn i hur försäkringsmarknaden förhåller sig till egendomsrisker. Marsh har globala resurser och teknisk expertis för att hjälpa kunderna att framgångsrikt hantera sina egendomsrisker.  >>
Utöver våra egna specialister i Sverige har Marsh Finpro ett nära samarbete med 1100 Finpro kollegor globalt, detta för att kunna erbjuda våra kunder en internationellt anpassad försäkringslösning.   >>
Marsh Risk Consulting (MRC) är en global affärsenhet inom Marsh som erbjuder innovativa lösningar och kvalificerad rådgivning för att hjälpa företag och organisationer att effektivt hantera risker, både försäkringsbara och icke försäkringsbara, så att de kan tillvarata möjligheter, uppnå ställda mål och leva upp till förväntningar från olika intressenter.  >>
Miljörisker kommer att variera kraftigt beroende på företagets bransch, placering, kundbas, regelverk - även dess aktieägares förväntningar. En röd tråd är dock att miljörisker är en viktig fråga för alla berörda parter och involverar en mängd affärssituationer och förvaltningsbeslut. Det sätt på vilket ett företag hanterar sina miljörisker kan få en verklig effekt på sitt rykte och resultat, och ...  >>
Medan andra försäkringsförmedlare förlitar sig delvis på partners, äger och driver Marsh sitt internationella nätverk genom fler kontor än någon annan försäkringsförmedlare i världen. Med mer än 5.000 kollegor i över 100 länder, erbjuder Marsh och MCS fler experter med fler funktioner på fler platser än någon annan. Att Marsh äger sitt nätverk bidrar till att ge en bättre kontroll, styrning och li...  >>
PEMA har sedan 20 år intagit en ledande roll inom riskanalys, rådgivning och försäkringsplacering som avser M & A transaktioner, infrastrukturprojekt och portföljprogram. Med 180 specialister inom PEMA globalt finns professionell kunskap och erfarenhet av att leverera resultat åt våra uppdragsgivare.  >>
Marsh hjälper kunder att ge skydd mot skadeståndsanspråk mot både bolaget och dess huvudmän, partners och anställda.   >>
Vi på Marsh är medvetna om att de flesta företag och organisationer sätter stort värde på en snabb och professionell service i samband med skada. Marsh Claims Practice erbjuder därför en rad olika tjänster relaterade till just skadeservice i syfte att ge våra kunder trygghet, ökad effektivitet och minskade kostnader.   >>
Bolagsledningen och dess styrelseledamöter har ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt samtidigt som kraven på ledningen ökar och med den risken att de kan komma att utkrävas på ett personligt betalningsansvar för sina åtaganden.  >>