Private Equity and M&A (PEMA)

PEMA har sedan 20 år intagit en ledande roll inom riskanalys, rådgivning och försäkringsplacering som avser M & A transaktioner, infrastrukturprojekt  och portföljprogram. Med 180 specialister inom PEMA globalt finns professionell kunskap och erfarenhet av att leverera resultat åt våra uppdragsgivare. Vi tillhandahåller lösningar som säkerställer genomförandet av fusioner, förvärv, avyttringar, offentliga erbjudanden av värdepapper och kapitaltillskott, partnerskap mellan offentliga och privata intressenter, kommersiella lån, strukturerade finansiella transaktioner och upphandling av portföljprogram.


PEMA

Marsh ger råd till ett brett spektrum av företag, institutioner, strategiska investerare, riskkapitalbolag, kapitalförvaltare och långivare. Vi har utsetts till ”Årets riskspecialister” av Financial News och ”Årets Due Diligence rådgivare” av Unquote.

Våra tjänster omfattar bland annat:

Mergers & Acquisitions – risk- och försäkringsanalyser och Due Diligence processer

Projektfinansiering – rådgivning och Due Diligence processer samt risktransferering

Infrastrukturprojekt – riskhantering, rådgivning och försäkringsplacering

Transaktionsrisker (Warranty & Indemnity) – ”clean exit”- lösningar för köpare/säljare avseende garantiåtaganden eller för t ex skatteärenden, rättstvister, miljörisker

Försäkringsplacering – rådgivning och risktransferering, av t ex lednings- och professionsansvar

Portföljstrategier – genom beprövad metodik och processer vid försäkringsupphandling uppnås kostnadsbesparingar av t ex koncerners försäkringsprogram

Vi är världens ledande leverantör av riskhantering och -transferering i samband med fond- och portföljlösningar för försäkringsprogram

Change selection(s) to sort. Sortera efter:
Sorry, no photo is available.
02 mars 2016  |  Visningar: 99004 |  Kommentarer: 0 
Warrenty & Indemnity
Marsh har under det senaste året sett en ökad efterfrågan på Warranty & Indemnity-försäkringar, även kallade ”M&A-försäkringar”, vid förvärv och försäljningar av kommersiella fasti...  >>
Sorry, no photo is available.
28 oktober 2015  |  Visningar: 120353 |  Kommentarer: 0 
Warranty & Indemnity-försäkringar vid fastighetsöverlåtelser- Paneldiskussion på Business Arena 2015
Efterfrågan för Warranty & Indemnity-försäkringar i samband med förvärv och avyttringar av fastigheter och fastighetsportföljer har ökat markant de senaste 12 månaderna.  ...  >>
Sorry, no photo is available.
28 oktober 2015  |  Visningar: 119998 |  Kommentarer: 0 
Marshs halvårsrapport för Warranty & Indemnity-försäkringar- H1-2015
Under första halvåret 2015 har Marshs globala Transactional Risk-verksamhet som omfattar Warranty & Indemnity-försäkringar sett en tillväxt på 15% jämfört med 2014 vad gäller p...  >>
Sorry, no photo is available.
28 oktober 2015  |  Visningar: 118802 |  Kommentarer: 0 
Globala skillnader för Warranty & Indemnity-försäkringar - Sammanställning framtagen av Marsh
Warranty & Indemnity-försäkringar har blivit ett användbart och vanligt förekommande verktyg vid M&A-affärer på global nivå. Försäkringen skiljer sig inte markant mellan ol...  >>
Sorry, no photo is available.
08 juli 2013  |  Visningar: 96777 |  Kommentarer: 0 
Fredrik de Geer, ny vd på Marsh - artikel i Risk & Försäkring nr 9-13
Fredrik de Geer vd med stort nätverkMarsh nye vd Fredrik de Geer har som mål att återupprätta Marsh varumärke på den svenska marknaden och spetsa bolagets tjänster till multination...  >>
Marsh satsar på ett brett riskkonsultkoncept 2013
28 januari 2013  |  Visningar: 92730 |  Kommentarer: 0 
Marsh satsar på ett brett riskkonsultkoncept 2013
Kenneth Miger, vd för Marsh AB, berättar att bolaget tänker fortsätta vägen tillbaka inom risk management-segmentet under 2013.  >>
Marsh vill flytta fokus från pris till värde
25 januari 2013  |  Visningar: 93124 |  Kommentarer: 0 
Marsh vill flytta fokus från pris till värde
För att hävda sig i konkurrensen på förmedlarmarknaden är det viktigt att Marsh i erbjudandet till kunderna ger tillgång till hela bolagets samlade resurser och kompetens. Det säge...  >>
Global Risks 2013 - Eighth Edition
08 januari 2013  |  Visningar: 95507 |  Kommentarer: 0 
Global Risks 2013 - Eighth Edition
Continued stress on the global economic system is positioned to absorb the attention of leaders for the foreseeable future.  >>
Change selection(s) to sort. Sortera efter:
30 januari 2013  |  Visningar: 5118
Försäkringsmarknaden i EMEA väntas vara stabil under 2013, även om raterna för finansiella institutioner ser ut att stiga
Försäkringsmarknaden i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) väntas vara i stort sett stabil under 2013, trots de förluster som påverkade marknaden globalt under 2012, enligt en r...  >>

Kontakta
David Lillo
Stockholm, Sweden
08 412 42 80
david.lillo@marsh.com