Professionsansvar

Marsh hjälper kunder att ge skydd mot skadeståndsanspråk mot både bolaget och dess huvudmän, partners och anställda.

Professionsansvar

De allra flesta företag har en ansvarsförsäkring för allmänt ansvar och produktansvar. För företag som arbetar med yrkesmässig, rådgivande verksamhet är enbart en sådan ansvarsförsäkring vanligen inte tillräcklig för att ge ett fullgott försäkringsskydd. Ansvarsförsäkringen kan behöva utökas eller så behöver företaget teckna en separat konsult-/professionsansvarsförsäkring.

Den allmänna ansvars- och produktansvarsförsäkringen gäller då företaget får skadeståndskrav till följd av en person- eller sakskada. En konsultansvarsförsäkring täcker även ekonomisk skada i samband med yrkesmässig, rådgivande verksamhet. Försäkringen täcker skadestånd på grund av fel eller försummelse där försäkringstagaren genom rådgivning orsakar en tredje part en ren förmögenhetsskada.

Dessutom innehåller den allmänna ansvarsförsäkringen inte sällan ett undantag för skador orsakade genom rådgivande verksamhet som inte har samband med leverans av produkter, vilket gör att den största exponeringen för dessa företag helt faller utanför försäkringsskyddet. Genom utökning eller genom att teckna en separat konsult-/professionsansvarsförsäkring säkerställs att försäkringsskyddet är anpassat efter de exponeringar som företaget har.

Legala krav för flera yrkesgrupper
För flertalet yrkesgrupper, t ex advokater och fastighetsmäklare finns det legala krav att teckna ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Det finns också krav som växt fram genom praxis vid tillämpning av olika branschers standardavtal, t ex för tekniska konsulter. Dessa yrkesgrupper har ofta skräddarsydda lösningar för att matcha sin riskexponering

Marsh arbetar idag med ett stort antal yrkesgrupper och står redo att hjälpa er!

Change selection(s) to sort. Sortera efter:
Sorry, no photo is available.
08 juli 2013  |  Visningar: 96777 |  Kommentarer: 0 
Fredrik de Geer, ny vd på Marsh - artikel i Risk & Försäkring nr 9-13
Fredrik de Geer vd med stort nätverkMarsh nye vd Fredrik de Geer har som mål att återupprätta Marsh varumärke på den svenska marknaden och spetsa bolagets tjänster till multination...  >>
Marsh satsar på ett brett riskkonsultkoncept 2013
28 januari 2013  |  Visningar: 92730 |  Kommentarer: 0 
Marsh satsar på ett brett riskkonsultkoncept 2013
Kenneth Miger, vd för Marsh AB, berättar att bolaget tänker fortsätta vägen tillbaka inom risk management-segmentet under 2013.  >>
Marsh vill flytta fokus från pris till värde
25 januari 2013  |  Visningar: 93124 |  Kommentarer: 0 
Marsh vill flytta fokus från pris till värde
För att hävda sig i konkurrensen på förmedlarmarknaden är det viktigt att Marsh i erbjudandet till kunderna ger tillgång till hela bolagets samlade resurser och kompetens. Det säge...  >>
Global Risks 2013 - Eighth Edition
08 januari 2013  |  Visningar: 95507 |  Kommentarer: 0 
Global Risks 2013 - Eighth Edition
Continued stress on the global economic system is positioned to absorb the attention of leaders for the foreseeable future.  >>
Change selection(s) to sort. Sortera efter:
30 januari 2013  |  Visningar: 5118
Försäkringsmarknaden i EMEA väntas vara stabil under 2013, även om raterna för finansiella institutioner ser ut att stiga
Försäkringsmarknaden i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) väntas vara i stort sett stabil under 2013, trots de förluster som påverkade marknaden globalt under 2012, enligt en r...  >>

Kontakta
Christofer Bjelvenius
Stockholm, Sweden
08 412 42 16
christofer.bjelvenius@marsh.com