Skadeservice

Via Marsh Claims Practice erbjuds Marsh kunder en rad olika tjänster relaterade till skadeservice i syfte att ge trygghet, ökad effektivitet och minskade kostnader i samband med inträffad skada. Oavsett skadans storlek och marknadssegment bidrar Marsh aktivt med att stötta kunderna genom skadehanteringsprocessen. Marsh Claims Practice arbetar även proaktivt och erbjuder assistans före det att en skada inträffat genom att t.ex. utföra kontraktsgranskningar och identifiera risker. Vidare är vi behjälpliga med att sätta upp strategier och rutiner syftande till att underlätta skadehanteringen och minska den finansiella effekten av skador.


Skadeservice

På vårt kontor i Stockholm finns skadekonsulter som uteslutande arbetar med olika former av skadeservice och förebyggande riskarbete. Marsh kan därför erbjuda skadeservice inom allt i från mindre frekvensskador till komplexa entreprenadskador. I kombination med Marsh etablerade närvaro på och djupa kännedom om den svenska försäkringsmarknaden och vårt globala nätverk, bestående av drygt 1 500 medarbetare dedikerade till skadeservice, utgör Marsh Claims Practice något unikt för den svenska marknaden.

Tack vare ett nära samarbete med kundansvariga försäkringsförmedlare, produktspecialister och assistenter har våra jurister och skadekonsulter alltid en god kunskap om de företag, organisationer eller offentliga aktörer som vi arbetar med och de utmaningar de står inför.

Nedan följer några exempel på tjänster som erbjuds våra kunder:

  • Avtalsgranskning – vi utför granskning av avtal, med fokus på ansvars- och försäkringsskrivningar, för att identifiera samt minimera risker, förebygga problem samt tillse att rätt försäkringslösningar finns på plats.
  • Utbildningar – Marsh erbjuder utbildningar inom bland annat entreprenadrätt och försäkring.
  • Kvalitetssäkring –  vi lämnar vårt utlåtande (”second opinion”) på beslut från försäkringsgivare vid inträffad skada.
  • Förhandling – vi förhandlar och sluter förlikningsavtal för kunders räkning med försäkringsgivare och regresskonsulter.
  • Ansvarsutredning och skadereglering under självrisk – vi bidrar med rådgivning i skadeärenden samt genomför skadereglering för skador som faller utanför kunder försäkringar eller underskrider gällande självrisk.
  • Upprättande av skaderutiner – vi upprättar och dokumenterar skaderutiner tillsammans med er och er försäkringsgivare utifrån era önskemål

Är ni intresserade av Marsh tjänster och vill veta mer är ni välkomna att kontakta er kontaktperson på Marsh alternativt Humberto Guy, Civilingenjör, på Marsh Claims Practice.

Change selection(s) to sort. Sortera efter:
Sorry, no photo is available.
08 juli 2013  |  Visningar: 96777 |  Kommentarer: 0 
Fredrik de Geer, ny vd på Marsh - artikel i Risk & Försäkring nr 9-13
Fredrik de Geer vd med stort nätverkMarsh nye vd Fredrik de Geer har som mål att återupprätta Marsh varumärke på den svenska marknaden och spetsa bolagets tjänster till multination...  >>
Marsh satsar på ett brett riskkonsultkoncept 2013
28 januari 2013  |  Visningar: 92730 |  Kommentarer: 0 
Marsh satsar på ett brett riskkonsultkoncept 2013
Kenneth Miger, vd för Marsh AB, berättar att bolaget tänker fortsätta vägen tillbaka inom risk management-segmentet under 2013.  >>
Marsh vill flytta fokus från pris till värde
25 januari 2013  |  Visningar: 93124 |  Kommentarer: 0 
Marsh vill flytta fokus från pris till värde
För att hävda sig i konkurrensen på förmedlarmarknaden är det viktigt att Marsh i erbjudandet till kunderna ger tillgång till hela bolagets samlade resurser och kompetens. Det säge...  >>
Global Risks 2013 - Eighth Edition
08 januari 2013  |  Visningar: 95507 |  Kommentarer: 0 
Global Risks 2013 - Eighth Edition
Continued stress on the global economic system is positioned to absorb the attention of leaders for the foreseeable future.  >>
Change selection(s) to sort. Sortera efter:
30 januari 2013  |  Visningar: 5118
Försäkringsmarknaden i EMEA väntas vara stabil under 2013, även om raterna för finansiella institutioner ser ut att stiga
Försäkringsmarknaden i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) väntas vara i stort sett stabil under 2013, trots de förluster som påverkade marknaden globalt under 2012, enligt en r...  >>

Kontakta
Humberto Guy
Marsh Claims Practice
Stockholm, Sweden
08 412 42 27