VD- och Styrelseansvarsförsäkring

Bolagsledningen och dess styrelseledamöter har ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt samtidigt som kraven på ledningen ökar och med den risken att de kan komma att utkrävas på ett personligt betalningsansvar för sina åtaganden.


VDS

Utökade rättsliga skyldigheter och regleringar, både i Sverige och internationellt, gör situationen alltmer komplicerad att överblicka vilket i sig ökar risken till att individen ställs tills svars och att dennes privata ekonomi och personliga tillgångar därmed sätts på spel.

Genom att teckna en VD/Styrelseansvarsförsäkring skyddas VD och ledande personer i det fall ett krav riktas mot dem. Utöver skadestånd eller ersättningsansvar så omfattas försvarskostnader, vilka även vid ogrundade krav kan uppgå till väsentliga belopp!

VD/S-försäkring tecknas av bolaget till förmån för styrelsen och de ledande befattningshavarna i bolaget och alla dess dotterbolag.

Försäkringen gäller för krav avseende de försäkrades personliga betalningsansvar för ren förmögenhetsskada som de ådragit sig i egenskap av ledande befattningshavare i bolagets verksamhet  och försäkringen gäller utan självrisk för individen.

Ett av de viktigare undantagen är att försäkringen inte täcker krav till följd av en brottslig handling (detta undantag ska bara avse den personen som begått den brottsliga handlingen) och försvarskostnader kan utgå fram till att personen bevisligen befinns vara skyldig.

För att erhålla bredast möjliga försäkringsskydd krävs gedigen erfarenhet av vad försäkringsmarknaden kan erbjuda. Marsh specialister inom detta område hjälper Er att erhålla ett optimalt försäkringsskydd specialanpassat för just Er verksamhet.

Change selection(s) to sort. Sortera efter:
Sorry, no photo is available.
08 juli 2013  |  Visningar: 96777 |  Kommentarer: 0 
Fredrik de Geer, ny vd på Marsh - artikel i Risk & Försäkring nr 9-13
Fredrik de Geer vd med stort nätverkMarsh nye vd Fredrik de Geer har som mål att återupprätta Marsh varumärke på den svenska marknaden och spetsa bolagets tjänster till multination...  >>
Marsh satsar på ett brett riskkonsultkoncept 2013
28 januari 2013  |  Visningar: 92730 |  Kommentarer: 0 
Marsh satsar på ett brett riskkonsultkoncept 2013
Kenneth Miger, vd för Marsh AB, berättar att bolaget tänker fortsätta vägen tillbaka inom risk management-segmentet under 2013.  >>
Marsh vill flytta fokus från pris till värde
25 januari 2013  |  Visningar: 93124 |  Kommentarer: 0 
Marsh vill flytta fokus från pris till värde
För att hävda sig i konkurrensen på förmedlarmarknaden är det viktigt att Marsh i erbjudandet till kunderna ger tillgång till hela bolagets samlade resurser och kompetens. Det säge...  >>
Global Risks 2013 - Eighth Edition
08 januari 2013  |  Visningar: 95507 |  Kommentarer: 0 
Global Risks 2013 - Eighth Edition
Continued stress on the global economic system is positioned to absorb the attention of leaders for the foreseeable future.  >>
Change selection(s) to sort. Sortera efter:
30 januari 2013  |  Visningar: 5118
Försäkringsmarknaden i EMEA väntas vara stabil under 2013, även om raterna för finansiella institutioner ser ut att stiga
Försäkringsmarknaden i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) väntas vara i stort sett stabil under 2013, trots de förluster som påverkade marknaden globalt under 2012, enligt en r...  >>

Kontakta
Marianne Langåssve
FINPRO Practice Leader
Stockholm, Sweden
08 412 43 07
marianne.langassve@marsh.com