Riskfrågor

Företagen står  idag inför ett brett utbud av riskfrågor - från naturkatastrofer till andra problem som terrorism, politisk risk och stölder. Marsh hjälper företag med strategier och lösningar, inte bara med utmaningen att hantera dessa frågor, utan också att förutse dem.

 
Alla företag inom alla typer av branscher är på något sätt beroende av IT. Internet och nätverksteknik har förändrar och fortsätter att förändra, många aspekter av hur verksamheten i ett företag fungerar.   >>
Effektiv riskhantering är en nyckelfaktor för en organisations framgång och långsiktiga måluppfyllelse. Idag ser vi ett tydligt skifte från fragmenterad hantering av enskilda risker till enhetlig systematisk hantering av en organisations samtliga risker, d.v.s. Enterprise Risk Management.   >>
PEMA har sedan 20 år intagit en ledande roll inom riskanalys, rådgivning och försäkringsplacering som avser M & A transaktioner, infrastrukturprojekt och portföljprogram. Med 180 specialister inom PEMA globalt finns professionell kunskap och erfarenhet av att leverera resultat åt våra uppdragsgivare. Vi tillhandahåller lösningar som säkerställer genomförandet av fusioner, förvärv, avyttringar, of...  >>
Dagens globala leverantörskedjor förser marknaden med produkter och tjänster på ett bättre, snabbare och billigare sätt än någonsin tidigare. Men dessa framsteg har också ökat riskerna för och konsekvenserna av avbrott i verksamheten.   >>
Miljörisker kan få mycket allvarliga konsekvenser för ett företags finansiella välstånd och dess förmåga att nå sina affärsmål. Befintliga och framtida lagstifning kan ha en mycket stor påverkan på ett företags resultat, rykte, varumärke och kassaflöde och i slutändan också på aktiekursen. Miljölagstiftningen är i ständig förändring och särskilt nya, strängare EU-direktiv får en direkt påverkan på...  >>
Exponeringen för skada genom terrorism bör bedömas ur ett helhetsperspektiv.Terrorism kan påverka en organisation på en mängd olika sätt, både direkt och indirekt. Terroristattacker påverkar inte bara en direkt geografisk plats eller företag. Typiska mål är transportnoder och annan samhällsviktig infrastruktur.  >>