Enterprise Risk Management

Effektiv riskhantering är en nyckelfaktor för en organisations framgång och långsiktiga måluppfyllelse. Idag ser vi ett tydligt skifte från fragmenterad hantering av enskilda risker till enhetlig systematisk hantering av en organisations samtliga risker, d.v.s. Enterprise Risk Management.

Enterprise Risk Management

Faktorer som omfattar naturkatastrofer och globala ekonomiska och finansiella problem understryker ytterligare vikten av väl fungerande riskhantering för att styrelse och ledning ska kunna styra organisationen på ett sätt som balanserar möjligheter och risker.

Från att ha varit ett teoretiskt begrepp får ERM en allt större praktisk betydelse. Kraven och förväntningarna på organisationers förmåga att hantera risker ökar i takt med ökad medvetenhet från omgivningen och genom etablering av nya metoder och vedertagna standarder för ERM såsom ISO 31000.

Marsh kan hjälpa företag och organisationer med en rad olika tjänster inom ERM:
• Utformning av ramverk för övergripande riskhantering
• Framställning av underlag för policydokument och riktlinjer avseende riskhantering
• Tillhandahålla metoder och vägledning för identifiering, analys och värdering av risker
• Rekommendationer för riskreducerande åtgärder
• Benchmarking mot standarder och praxis i liknande organisationer och branscher
• Riskrapporter

Change selection(s) to sort. Sortera efter:
Marsh satsar på ett brett riskkonsultkoncept 2013
28 januari 2013  |  Visningar: 92730 |  Kommentarer: 0 
Marsh satsar på ett brett riskkonsultkoncept 2013
Kenneth Miger, vd för Marsh AB, berättar att bolaget tänker fortsätta vägen tillbaka inom risk management-segmentet under 2013.  >>
Marsh vill flytta fokus från pris till värde
25 januari 2013  |  Visningar: 93124 |  Kommentarer: 0 
Marsh vill flytta fokus från pris till värde
För att hävda sig i konkurrensen på förmedlarmarknaden är det viktigt att Marsh i erbjudandet till kunderna ger tillgång till hela bolagets samlade resurser och kompetens. Det säge...  >>
Global Risks 2013 - Eighth Edition
08 januari 2013  |  Visningar: 95507 |  Kommentarer: 0 
Global Risks 2013 - Eighth Edition
Continued stress on the global economic system is positioned to absorb the attention of leaders for the foreseeable future.  >>
Change selection(s) to sort. Sortera efter:
30 januari 2013  |  Visningar: 5118
Försäkringsmarknaden i EMEA väntas vara stabil under 2013, även om raterna för finansiella institutioner ser ut att stiga
Försäkringsmarknaden i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) väntas vara i stort sett stabil under 2013, trots de förluster som påverkade marknaden globalt under 2012, enligt en r...  >>

Kontakta
Per-Axel Nilsson
Malmö, Sweden
0733 77 44 83
per-axel.nilsson@marsh.com