Terrorism

Exponeringen för skada genom terrorism bör bedömas ur ett helhetsperspektiv

Terrorism kan påverka en organisation på en mängd olika sätt, både direkt och indirekt. Terroristattacker påverkar inte bara en direkt geografisk plats eller företag. Typiska mål är transportnoder och annan samhällsviktig infrastruktur.


TerrorismRisker förknippade med terrorism är dynamiska och komplexa. Nationella relationer, nationell förmåga till hantering av terrorism, företagets hemvist och utbredning, samarbetspartners och företagets profil är några faktorer som påverkar riskbilden. Vissa faktorer kan företaget direkt påverka och andra utgörs av en projektion skapad utanför den egna påverkanssfären.

Det är svårt för försäkringsbolagen att effektivt prissätta och avsätta kapacitet för deras potentiella exponering av stora potentiella förluster orsakade av terrorism. Det kan ändå konstateras att mer än 60 procent av de organisationer som tillfrågats av Marsh köpte någon form av försäkringsskydd mot terrorism under 2009.

Marsh i Sverige arbetar med egna produkter som inkluderar skada genom terrorism och tillser också att skydd mot skada orsakad av terrorism arbetas in i försäkringslösningar som handlas upp åt våra kunder.

Marsh har de senaste åren också genomfört ett stort antal riskanalyser och kvantifieringar av hur stor en terroristskada kan bli. Exempel på branscher som har analyserats är energi, kraft och transport.

Marsh i Sverige har stor kompetens för bedömning av konsekvenser av terrorism och därtill tillhörande försäkringslösningar. Marsh har också placeringsspecialister i London vid placering av större försäkringsprogram via Marsh politiska avdelning , Bowring Marsh.
Change selection(s) to sort. Sortera efter:
Marsh satsar på ett brett riskkonsultkoncept 2013
28 januari 2013  |  Visningar: 92730 |  Kommentarer: 0 
Marsh satsar på ett brett riskkonsultkoncept 2013
Kenneth Miger, vd för Marsh AB, berättar att bolaget tänker fortsätta vägen tillbaka inom risk management-segmentet under 2013.  >>
Marsh vill flytta fokus från pris till värde
25 januari 2013  |  Visningar: 93124 |  Kommentarer: 0 
Marsh vill flytta fokus från pris till värde
För att hävda sig i konkurrensen på förmedlarmarknaden är det viktigt att Marsh i erbjudandet till kunderna ger tillgång till hela bolagets samlade resurser och kompetens. Det säge...  >>
Global Risks 2013 - Eighth Edition
08 januari 2013  |  Visningar: 95507 |  Kommentarer: 0 
Global Risks 2013 - Eighth Edition
Continued stress on the global economic system is positioned to absorb the attention of leaders for the foreseeable future.  >>
Change selection(s) to sort. Sortera efter:
30 januari 2013  |  Visningar: 5118
Försäkringsmarknaden i EMEA väntas vara stabil under 2013, även om raterna för finansiella institutioner ser ut att stiga
Försäkringsmarknaden i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) väntas vara i stort sett stabil under 2013, trots de förluster som påverkade marknaden globalt under 2012, enligt en r...  >>

Kontakta
Martin Hagenström
Stockholm, Sweden
08 412 43 32
martin.hagenstrom@marsh.com